بازدید شهردار منطقه ۷از پروژه ایمن سازی و اطفاء حریق پارکینگ اندیشه
بازدید شهردار منطقه ۷از پروژه ایمن سازی و اطفاء حریق پارکینگ اندیشه
اقتصادوتجارت : شهردار منطقه ۷ به همراه جمعی از مدیران خود صبح امروز از پروژه ایمن سازی و اطفاء حریق پارکینگ و پاساژ اندیشه که به صورت پایلوت در این منطقه در حال اجراست، بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۷، نصراله آبادیان شهردار منطقه در جریان این بازدید گفت: رعایت اصول، ضوابط و مقررات ایمنی در ساخت و سازها و فضاهای شهری، ارتقای ایمنی ساختمان ها و توانمند سازی شهروندان در مقابله با حوادث احتمالی، حفظ شرایط ایمنی شهر، حفظ جان و اموال شهروندان و پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار آتش سوزی از جمله اولویت های ما در این منطقه است.
وی عنوان کرد: شناسایی و پایش مستمر اماکن ناایمن و تاسیسات و مبلمان شهری، معابر و … در سطح شهر، ساماندهی صنوف در سه گروه پرخطر، میان خطر و کم خطر و برنامه ریزی برای ایمن سازی اماکن تنها بخشی از برنامه ریزی های ما برای اجرای پروژه ایمن سازی و اطفاء حریق در این منطقه بوده است.
در ادامه شهردار منطقه ۷ضمن بازدید از طرح هوشمندسازی پارکینگ اندیشه، تاکید کرد: این طرح شامل کنترل هوشمند ورود و خروج، تخصیص فضای پارک خودروها و ایجاد سیستم های هشدار دهنده است که در آینده نزدیک به بهره برداری خواهد رسید.

🔻شهردار منطقه ۷ به همراه جمعی از مدیران خود صبح امروز از پروژه ایمن سازی و اطفاء حریق پارکینگ و پاساژ اندیشه که به صورت پایلوت در این منطقه در حال اجراست، بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۷، نصراله آبادیان شهردار منطقه در جریان این بازدید گفت: رعایت اصول، ضوابط و مقررات ایمنی در ساخت و سازها و فضاهای شهری، ارتقای ایمنی ساختمان ها و توانمند سازی شهروندان در مقابله با حوادث احتمالی، حفظ شرایط ایمنی شهر، حفظ جان و اموال شهروندان و پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار آتش سوزی از جمله اولویت های ما در این منطقه است.
وی عنوان کرد: شناسایی و پایش مستمر اماکن ناایمن و تاسیسات و مبلمان شهری، معابر و … در سطح شهر، ساماندهی صنوف در سه گروه پرخطر، میان خطر و کم خطر و برنامه ریزی برای ایمن سازی اماکن تنها بخشی از برنامه ریزی های ما برای اجرای پروژه ایمن سازی و اطفاء حریق در این منطقه بوده است.
در ادامه شهردار منطقه ۷ضمن بازدید از طرح هوشمندسازی پارکینگ اندیشه، تاکید کرد: این طرح شامل کنترل هوشمند ورود و خروج، تخصیص فضای پارک خودروها و ایجاد سیستم های هشدار دهنده است که در آینده نزدیک به بهره برداری خواهد رسید.