بازدید شهردار منطقه یک از نمایشگاه شهرهای خواهر خوانده تهران
بازدید شهردار منطقه یک از نمایشگاه شهرهای خواهر خوانده تهران
اقتصادوتجارت : شهردار منطقه یک شهرداری تهران از نمایشگاه شهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، حمید رضا حاجوی شهردار منطقه چهارشنبه- ۱۵ تیر ماه – به همراه معاونین و مسئولان ادارات این منطقه از نمایشگاه شهرهای خواهر خوانده و توانمندی مدیریت شهری در بوستان گفتگو بازدید کرد.

او در بازدید از این نمایشگاه از غرفه های مختلف دیدن کرد و مسئولان هر غرفه به توضیح فعالیت های انجام شده در بخش های مختلف، تبادل اطلاعات،دانش، انتقال ایده ها و نظرات پرداختند.

شهردار منطقه یک شهرداری تهران پس از بازدید از غرفه های شهرداری های مناطق مختلف شهر تهران در غرفه شهرداری منطقه یک حاضر و در جریان فعالیت های این غرفه قرارگرفت.