بازدید شبانه شهردار منطقه ۱۹ از خدمات مددسرا و کانکس کاهش آسیب ها
بازدید شبانه شهردار منطقه ۱۹ از خدمات مددسرا و کانکس کاهش آسیب ها
اقتصادوتجارت : شهردار منطقه 19 شب گذشته با بازدید از فضاهای بی دفاع شهری منطقه(خلازیر) به بررسی وضعیت آسیب های اجتماعی و خدمات مرکز کاهش آسیب ها پرداخت.

به گزارش جواد احمدی گورجی- خبرنگار شبکه اقتصاد و تجارت از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۹، مهدی هدایت شهردار منطقه در این بازدید که با همراهی رؤسای اداره های خدمات اجتماعی و فرهنگی منطقه صورت گرفت، به مددسرای این منطقه واقع در بزرگراه آزادگان رفت و از نزدیک در جریان وضعیت ساماندهی افراد بی خانمان و رضایتمندی آن ها از خدمات مددسرا قرار گرفت.
شهردار منطقه در حاشیه این بازدید به تأکیدات شهردار تهران در خصوص بحث آسیبهای اجتماعی و پرداختن به مباحث فرهنگی اشاره و بیان کرد: خوشبختانه امکانات خوبی در گرمخانه این منطقه ارائه می شود تا جایی که این مکان از سایر مناطق نیز پذیرش دارد و شب گذشته نیز ۱۵۰ نفر از خدمات و امکانات این گرمخانه بهره مند شدند.
او در ادامه ضمن بازدید از کانکس کاهش آسیب ها که روزانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ مددجو از خدمات آن استفاده می کنند، با مددکار مستقر در کانکس درخصوص وضعیت مددجویان و خدمات این کانکس گفت و گو کرد.
هدایت همچنین از ساختمان های اسکان کارگری بازدید و درخصوص وضعیت اسکان کارگران و مسائل آن ها با کارگران صحبت کرد.