بازدید شبانه شهردار منطقه۸از محل اسکان کارگران خدمات شهری
بازدید شبانه شهردار منطقه۸از محل اسکان کارگران خدمات شهری
اقتصادوتجارت : شهردار منطقه۸ با حضور در اسکان کارگری ،ضمن گفتگو با کارگران از بخش های مختلف این مجموعه بازدید کرد.

به گزارش اقتصادوتجارت به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۸فاطمه‌تنهایی شهردار منطقه ،در راستای تکریم کارگران خدمات شهری همچنین به منظور بررسی وضعیت ایمنی، بهداشت و کنترل ضوابط hse، به محل اسکان کارگری رفت و باکارگران گفت و گو‌ کرد .
شهردار منطقه همچنین دستورات لازم را به منظور رفع مشکلات و‌در خواست های این قشر زحمتکش صادر کرد.

فاطمه تنهایی در این بازدید همچنین وضعیت دستگاه‌‌ها، ماشین آلات وآخرین موقعیت انبار تجهیزات این بخش را نیز مورد بررسی قرار داد.