بازدید سرپرست شرکت سنگ آهن مرکزی از کارخانه گندله سه چاهون
بازدید سرپرست شرکت سنگ آهن مرکزی از کارخانه گندله سه چاهون
اقتصادوتجارت : سرپرست شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق صبح امروز به همراه چند تن از مدیران و مسئولین شرکت از کارخانه گندله سه چاهون بازدید کرد.

مجتبی حمیدیان سرپرست شرکت سنگ آهن مرکزی صبح امروز به همراه چند تن از مدیران شرکت با حضور در دفتر مدیر کارخانه گندله سه چاهون طی نشستی با کمالی مدیر مجموعه روند کار،مشکلات و پیرامون تعمیرات کارخانه و علت آن مباحثی را مطرح کردند.

حمیدیان ضمن خداقوت به مدیر و پرسنل مجموعه گندله سه چاهون،راه اندازی مجدد کارخانه را تبریک گفت .

سرپرست شرکت سنگ آهن سپس با حضور در کارخانه گندله سازی، ضمن بازدید از واحدهای مختلف و روند تولید گندله با کارگران و کارکنان دیدار کرد و از نزدیک در جریان مشکلات قرار گرفت و قول پیگیری و رفع آنان را داد.