بازدید سرزده مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از پگاه خوزستان
بازدید سرزده مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از پگاه خوزستان
اقتصادوتجارت : مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از شرکت شیر پاستوریزه پگاه خوزستان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)، محمد اسکندری مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در بازدیدی سر زده از خطوط تولید شرکت پگاه خوزستان، از نزدیک با دستاوردهای این واحد تولیدی آشنا شد.

در این برنامه میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، نیز حضور داشت.