بازدید رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس از غرفه بانک توسعه تعاون
بازدید رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس از غرفه بانک توسعه تعاون
اقتصادوتجارت : مجتبی توانگر رییس کمیته اقتصاد دیجیتال و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بازدید از غرفه بانک توسعه تعاون در هفتمین نمایشگاه تراکنش ایران اظهار داشت: در برنامه های اقتصادی دولت و مجلس، توجه ویژه ای به فعالیت های دانش بنیان و مبتنی بر فناوری های نوین شده است.

مجتبی توانگر افزود: پیشرفت های فناورانه تاثیرات مثبتی بر کسب و کارها داشته است و فرصت های شغلی جدیدی برای متخصصین و خبرگان ایجاد شده است.
توانگر خاطر نشان کرد: بانک توسعه تعاون نیز با ارائه محصولات فناورانه و گسترش خدمات تخصصی الکترونیک، تلاش نموده بستر مناسبی برای فعالیت اقتصادی تعاونگران پدید آورد و بانک مزیتی ویژه برای ایفای نقش در فرآیندهای کسب و کار بخش تعاون به شمار می رود.

افزود: پیشرفت های فناورانه تاثیرات مثبتی بر کسب و کارها داشته است و فرصت های شغلی جدیدی برای متخصصین و خبرگان ایجاد شده است.
توانگر خاطر نشان کرد: بانک توسعه تعاون نیز با ارائه محصولات فناورانه و گسترش خدمات تخصصی الکترونیک، تلاش نموده بستر مناسبی برای فعالیت اقتصادی تعاونگران پدید آورد و بانک مزیتی ویژه برای ایفای نقش در فرآیندهای کسب و کار بخش تعاون به شمار می رود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بانک توسعه تعاون عاملیت پرداخت تسهیلات موضوع تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را بر عهده گرفته است و معرفی شدگان دستگاه های اجرایی، از تسهیلات با نرخ ترجیحی بانک بهره مند خواهند شد.
در این بازدید شهرام بخشا رییس اداره کل روابط عمومی بانک توسعه تعاون توضیحاتی در خصوص محصولات و دستاوردهای بانک در ارائه خدمات به تعاونگران و کارآفرینان و نیز ابعاد حضور بانک در نمایشگاه تراکنش ارائه داد.