بازدید دبیر هیات مرکزی گزینش شهرداری از مدیریت بحران تهران
بازدید دبیر هیات مرکزی گزینش شهرداری از مدیریت بحران تهران
اقتصادوتجارت : دبیر هیات مرکزی گزینش شهرداری تهران ضمن بازدید از سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از نزدیک به بررسی فرایند ارزیابی انتخاب مدیر ایمنی، سلامت و محیط زیست این سازمان پرداخت.

به گزارش روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ، محمد شوریابی در این بازدید ضمن بررسی این فرایند ، در جریان برنامه ریزی بعمل آمده برای انتخاب مدیر، مراحل انجام مصاحبه و بحث گروهی مدیران سازمان با منتخبان نهایی و فرایند طراحی شده برای انتخاب مدیر منتخب از میان ۴۸ داوطلب اولیه قرار گرفت.
📍بر اساس این گزارش، همچنین در این بازدید طی حکمی از سوی دبیر هیات مرکزی گزینش آقای قمری به عنوان مدیر گزینش سازمان پیشگیری و مدیریت بحران انتخاب شد.
📍در ادامه این برنامه دبیر مرکزی گزینش شهردار ضمن بازدید از مرکز عملیات اضطراری مدیریت بحران شهرداری تهران و خودروی فرماندهی، با سامانه‌های به کار رفته در این مرکز، نحوه فعالیت ستاد مدیریت بحران شهر تهران، طرح‌ها و پروژه‌های سازمان در بخش‌های پیشگیری، آمادگی، بازیابی و بازتوانی قرار گرفت و با بیان این که بخش عمده فعالیت‌های مدیریت بحران به واسطه ماهیت پیشگیرانه آن، قابل مشاهده نیست و به واسطه همین اقدامات شهر به جایی امن تبدیل شده، از اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران تقدیر کرد.
📍 در ادامه این بازدید دکتر علی نصیری رئیس سازمان ضمن تشریح اقدامات سازمان و نحوه فعالیت ستاد مدیریت بحران در قالب کارگروه‌های تخصصی یادآور شد: سازمان مدیریت بحران شهر تهران، سازمانی است که می‌توان گفت مدیریت واحد شهری در آن اجرا شده و در نتیجه هر چقدر مقتدرتر باشد، بهتر است .
📍در جریان بازدید دبیر هیات مرکزی گزینش شهرداری، کارکنان در ملاقات حضوری،مشکلات و سوالات خود را مطرح نمودند.