بازدید اعضای کمیته شهر دوستدار کودک شورای اسلامی شهر تهران از محله پایلوت منطقه یک تهران
بازدید اعضای کمیته شهر دوستدار کودک شورای اسلامی شهر تهران از محله پایلوت منطقه یک تهران
اقتصادوتجارت : بازدید از محله پایلوت منطقه یک تهران برای اجرای برنامه عملیاتی شهر دوستدار کودک توسط اعضای کمیته شهر دوستدار کودک شورای اسلامی شهر تهران انجام شد.

حامد عبداللهی معاون امور اجتماعی و فرهنگی این منطقه اعلام کرد: در روز سه شنبه ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۰ عضو کمیته شهر دوستدار کودک شورای اسلامی شهر تهران از اقدامات کالبدی برنامه عملیاتی دوستدار کودک محله زعفرانیه بازدید کرد.

وی اظهار داشت: در این بازدید، از کتابخانه تخصصی کودک، پارک ترافیک، مناسب سازی پیاده رو ها، خیابان ها، بوستان دوستدار کودک، نصب علایم و تابلوهای هشدار دهنده در محدوده مدارس، خط کشی های عابر پیاده، رنگ آمیزی مدارس، نقاشی های زمینی کودکان و … بازدید شد.

گفتنی است در این بازدید فاطمه محمودی فرد عضو کمیته شهر دوستدار کودک شورای اسلامی شهر تهران، حسام سلطانی سرپرست اداره آموزش های شهروندی منطقه یک و كارشناسان حوزه فنی و عمرانی، خدمات شهری و محيط زيست و امور اجتماعی حضور داشتند.