بازدید استاندار نجف اشرف از مدیریت بحران تهران
بازدید استاندار نجف اشرف از مدیریت بحران تهران
اقتصادوتجارت : استاندار نجف اشرف و هیات همراه ضمن بازدید از سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با سامانه‌های به کار رفته در مرکز عملیات اضطراری شهر تهران و طرح‌های این سازمان در حوزه پیشگیری، آمادگی، مشارکت اجتماعی و پدافند غیر عامل آشنا شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در این بازدید علی نصیری رئیس سازمان به تشریح ساختار تخصصی سازمان، سامانه‌ها و امکانات مورد استفاده در مرکز عملیات اضطراری پایتخت، مخاطرات شهر تهران و برنامه‌های سازمان برای مقابله با این مخاطرات پرداخت.