بازدید اساتید دانشگاه صدا و سیما از عسلويه
بازدید اساتید دانشگاه صدا و سیما از عسلويه
اقتصادوتجارت : جمعی از اساتید دانشگاه صدا و سیما به همراه خانواده، از برخی از شركت هاي تابعه گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس بازدید کردند.

این گروه ۹۰ نفره در بازديد از شركت هاي پتروشيمي پارس و نوري ، در جریان روند پیشرفت صنعت پتروشیمی در منطقه عسلویه و قرار گرفتند.

این چهارمین تور علمی از ابتداي زمستان امسال تاكنون است که به همت مدیریت برند، مسئولیت اجتماعی و روابط عمومي هلدینگ خلیج فارس در عسلویه برگزار می شود.