بازدید از طرح تحولی بازآفرینی محله نفرآباد با حضور عضو شورا و نائب رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران
بازدید از طرح تحولی بازآفرینی محله نفرآباد با حضور عضو شورا و نائب رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران
اقتصادوتجارت: مدیر عامل سازمان نوسازی به همراه جعفر شربیانی در بازدید از محله نفرآباد منطقه ٢٠ به بررسی پروژه های خدماتی از جمله پارکینگ، مهد کودک، زائرسرا، مرکز توانمند سازی بانوان، پروژه های تجاری و مسکونی پرداختند.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، شربیانی اقدامات انجام گرفته در بافت فرسوده نفرآباد را از اقدامات مهم شهرداری تهران توسط سازمان نوسازی برشمرد و گفت: سالها مردم گله مند بودند که مسولان از این منطقه بازدید می کردند اما شاهد اقدامی از آنها نبودند که این اقدام در سه دهه گذشته این محله را به یک محله ناکارآمد تبدیل کرده بود اما این دوره شاهد به ثمر نشستن وعده ها هستیم.
نائب رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران افزود: طبق برنامه زمانبندی ارایه شده از سوی سازمان نوسازی امسال شاهد بهره برداری برخی از پروژه های محله نفرآباد خواهیم بود که از این رو محله مذکور در آینده ای نزدیک به یک محله الگو در معماری ایرانی اسلامی تبدیل خواهد شد.