بازدید از اماکن صنفی و خدماتی درگهان
بازدید از اماکن صنفی و خدماتی درگهان
شبکه اقتصادوتجارت :مدیر منطقه ویژه اقتصادی و امور درگهان منطقه آزاد قشم از اعمال نظارت‌های فشرده بر اماکن صنفی و خدماتی شهر درگهان و محدوده منطقه ویژه با هماهنگی اداره بهداشت خبر داد.

گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم، امیر سلکی با عنوان این مطلب اظهار داشت: این نظارت‌ها با هدف اجرایی کردن پروتکل های بهداشتی در سطح شهر درگهان و منطقه ویژه توسط کارشناس بازرسی این مدیریت در حال انجام است.
وی ارتقاء کیفیت و تاکید بر اجرای صحیح دستورالعمل های بهداشتی را هدف دیگر این بازدیدها دانست و افزود: تمامی واحدهای صنفی و خدماتی به ویژه اماکن اقامتی و گردشگری در این بازدیدها مورد بررسی قرار می گیرند.
مدیر منطقه ویژه اقتصادی و امور درگهان منطقه آزاد قشم ادامه داد: در صورت مشاهده هرگونه تخطی از موارد مطرح شده در پروتکل های بهداشتی ویژه ایام کرونا، مراکز متخلف تذکر می گیرند و در صورت ادامه تخلفی که منجر به تهدید بهداشت عمومی شود، اعمال قانون و پلمب می‌شوند.