بازديد مديرعامل مترو از ايستگاه شادمان، زيرگذر بزرگراه جناح و پاركينگ اكباتان
بازديد مديرعامل مترو از ايستگاه شادمان، زيرگذر بزرگراه جناح و پاركينگ اكباتان
شبکه اقتصادوتجارت :مديرعامل شركت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) به منظور بررسی آخرين وضعيت پروژه‌های در دست اجرای خط ۴ متروی تهران، ضمن بازديد از ايستگاه شادمان، با حضور در محل پروژه احداث زيرگذر بزرگراه جناح، روند پيشرفت طرح را بررسی كرد و در نهايت آخرين وضعيت اجرايی پروژه پاركينگ اكباتان را مورد بازديد قرار داد.

 گزارش روابط عمومی و امور بين‌الملل شركت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو)، علی امام در بازديد از ايستگاه شادمان كه به همراه مديران خط ۴ متروی تهران صورت پذيرفت، توصيه‌های لازم در مباحث عمرانی و تجهيزاتی را به منظور پيشبرد بهينه عمليات اجرايی مطرح ساخت.

مديرعامل متروی تهران در بخش دوم بازديد خود، در مراسم آغاز به كار عمليات اجرايی احداث زيرگذر بزرگراه جناح حضور يافته و در جريان مراحل ساخت اين پروژه قرار گرفت.

سومين بخش از بازديد مهندس امام، به بازديد از روند پيشرفت عمليات پايانه زيرزمينی مترو در شهرك اكباتان اختصاص داشت؛ پاركينگ مجهز و چند طبقه‌ای كه برای اولين بار در شبكه متروی تهران ساخته می‌شود. مديرعامل مترو طي اين بازديد، در جريان پيشرفت عمليات اجرايی، خريد تجهيزات و همچنين وضعيت مالی پروژه قرار گرفت و با پيمانكار پروژه، برنامه‌های پيش‌رو تا زمان افتتاح فاز نخست پاركينگ را مرور كرد