بازدهی بانک در صدر سایر بانک‌های کشور قرار دارد و توانسته‌ایم حقوق سهامداران و ذی‌نفعان را حفظ کنیم.
بازدهی بانک در صدر سایر بانک‌های کشور قرار دارد و توانسته‌ایم حقوق سهامداران و ذی‌نفعان را حفظ کنیم.
اقتصادوتجارت : دکتر شیری مدیرعامل بانک که به همراه اعضای هیات مدیره و تنی چند از مدیران ستادی به استان البرز سفر کرده بود، با تشریح نقش و اهمیت ذی‌نفعان برای بانک، تصریح کرد: دولت، باجه‌های بانکی روستایی، سهامداران خرد، کارکنان و بازنشستگان به عنوان ذی‌نفعان بانک ظرفیت‌های بالقوه ارزشمندی دارند که هریک از اهمیت بالایی برخوردار هستند و تامین حقوق، منافع و نیازهای آنان، ضروری است.

مدیرعامل پست بانک با اشاره به اینکه روستاییان نیاز به خدمات بانکی دارند و برای دریافت این خدمات باید به شهرها سفر کنند، گفت: با اینکه حضور پست بانک ایران در روستاها هزینه زا است ولی پست بانک ایران به عنوان تنها بانک کشور و بر اساس تکالیف قانونی باید در روستاها حضور داشته باشد و تاکنون برای بیش از ۹ هزار و ۸۰ نفر در روستاها شغل پایدار ایجاد کرده است.

وی با تاکید براینکه باید وظایف خود را از زاویه نگاه ذی‌نفعان ببینیم و اولین ذی‌نفع بانک دولت است و برای جلب رضایت دولت باید از تولید و واحدهای تولیدی حمایت کنیم، افزود: در این زمینه باید مقایسه کنیم که ما در مقابل بانک‌های دیگر در کجا قرار داریم و چه میزان تسهیلات به واحدهای تولیدی، پرداخت کرده‌ایم.

شیری افزود: آمارها نشان می دهد که پست بانک ایران در پرداخت تسهیلات و رعایت قوانین و مقررات بانک مرکزی از تمام بانک‌های دولتی جلوتر بوده و وظیفه خود را در برابر دولت به خوبی انجام داده است.

شیری با بیان اینکه پست بانک ایران با حضور در نقاط محروم و روستایی وظیفه دیگر خود را در مقابل دولت که ارائه خدمات بانکی به مردم محروم بوده است را بیش از مقدورات انجام داده است، ادامه داد: پست بانک ایران در مناطقی حضور دارد که هیچ بانکی برای ایجاد شعبه در آنجا هزینه نمی‌کند،

وی افزود: هر روز بیش از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تراکنش بانکی در باجه‌های بانکی روستایی پست بانک ایران انجام می‌شود و اگر پست بانک در این مناطق حضور نداشت، با حجم قابل توجه سفرها وخواسته های مردم در زمینه خدمات بانکی، به هزینه ملی برای دولت تبدیل می‌شد.

بالاترین مقام اجرایی بانک با اشاره به اینکه مهمترین ذی‌نفعان کارکنان هستند، خاطرنشان کرد: مدیریت منافع کارکنان برای بانک هزینه نیست بلکه ما به عنوان سرمایه‌گذاری به آن نگاه می کنیم. اگر امروز برای کارکنان هزینه کنیم، به طور قطع، انتفاع، بازدهی و سود بیشتر در آینده را در پی دارد.

شیری با تاکید بر اینکه از تمام ظرفیت‌های قانونی برای منافع کارکنان استفاده می کنیم، گفت: اصلاح احکام و افزایش طبقه مشاغل تخصصی بانک ظرفیت‌های جدیدی بود که از آن استفاده کردیم.

مدیرعامل بانک با بیان اینکه باجه‌های بانکی روستایی بخش دیگری از ذی نفعان بانک هستند که به لحاظ استراتژیک شریک تجاری ما محسوب می‌شوند، اظهار کرد: کارکنان باجه‌ها مانند همکاران بانک هستند و باید در تمام ابعاد مورد توجه قرار داشته باشند و منافع آنان را در کنار منافع کارکنان ببنیم.

وی افزود: درآمد باجه‌ها نسبت به دو سال قبل پنج برابر شده است و تفویض اختیارات در رشد و توسعه کسب و کار آنان اثرگذار بوده است.

بالاترین مقام اجرایی بانک با اشاره به اینکه تفویض اختیار در حوزه پایا، صدور دسته چک، صدور کارت و رمز آن به باجه‌های بانکی روستایی انجام شده است، گفت: این خدمات اگر محدود شده بود، کار همکاران ما در شعب چندین برابر بود و به همین منظور توسعه کمی و کیفی خدمات به باجه‌ها، تفویض اختیار شد.  

شیری با تاکید بر اینکه بازنشستگان گروه دیگری از ذی‌نفعان بانک هستند، گفت: ارتباط آنها با بانک کماکان حفظ شده است و هدف بانک حمایت قانونی از آنان است تا در دریافت حق و حقوق به آنها اجحاف نشود.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه سهامداران بخش دیگری از ذی‌نفعان بانک هستند، افزود: بخش غالب سهامداران به دنبال بازدهی و درآمد هستند و باید با عملکرد مطلوب، منطقی و مقبول وضعیت سهام را با ارزش‌تر کنیم.

مدیرعامل بانک با بیان اینکه قیمت تمام شده پول ۱۳٫۲ ریال است و باید با بازدهی سهامداران را حفظ کنیم، گفت: با برنامه‌هایی که طی ۲٫۵ سال گذشته در بانک اجرا شده، پست بانک ایران به میزان تمام ۲۵ سال گذشته بانک سودآوری داشته است و بازدهی بانک در صدر سایر بانک‌های کشور قرار دارد و توانسته‌ایم حقوق سهامداران را به خوبی حفظ کنیم.

شیری با اشاره به اینکه سازمان ما شبکه‌ای است که اگر یک باجه بانکی روستایی در هر کجای کشور ایجاد شود به شبکه بانک ارزش و اعتبار می‌دهد، ادامه داد: شبکه پست بانک ایران متفاوت از سایر بانک‌ها ‌است و باید از ظرفیت‌های به وجود آمده بهترین بهره‌برداری را داشته باشیم.

بالاترین مقام اجرایی بانک با اشاره به اینکه شعب سطح کشور باید از اختیارات تفویض شده نهایت استفاده را کنند، اظهار کرد: اغلب شعب بانک درجه سه و چهار هستند که مقبول نیست و باید روسا و همکاران شعب تلاش کنند به درجه یک ودو ارتقا پیدا کنند تا هم خدمات توسعه پیدا کند و هم کارکنان از مزایای سوددهی بانک منتفع شوند.

وی با اشاره به اینکه مشکل کمبود نیروی انسانی بانک را می دانیم، ولی محدودیت‌های قانونی دراین زمینه داریم، افزود: تمام همکاران ما در پست بانک جوان و خلاق هستند و وظیفه ما  سرعت بخشیدن به حرکت این جوانان است.

در ابتدای جلسه محمود یوسفی مدیر شعب استان البرز گزارشی از ظرفیت‌ها، فرصت‌ها، اقدامات و عملکرد استان ارائه کرد.

آرش شهرکی کیا مدیر امور شعب استانهای تهران، البرز، قم و سمنان گزارشی از روند تحقق هدف و منابع موثر در استان و مقایسه آن با کشور، صدور ضمانت‌نامه، وضعیت مطالبات، درآمد غیر مشاع و وضعیت بانکداری الکترونیک ارائه داد.