بازخورد مثبت شهروندان منطقه ۱۹ از اجرای طرح تحول در نگهداشت در شهر
بازخورد مثبت شهروندان منطقه ۱۹ از اجرای طرح تحول در نگهداشت در شهر
اقتصادوتجارت : جلسه بررسی اقدامات و روند اجرایی طرح تحول در نگهداشت شهر در منطقه 19 با حضور شهردار منطقه، معاونین، شهرداران نواحی و ناظر امور مناطق ویژه اجرای طرح در این منطقه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۹، در این جلسه ضمن ارائه بخشی از اقدامات اجرایی در راستای طرح تحول در نگهداشت شهر، مهدی هدایت شهردار منطقه خواستار تقویت نقاط قوت و شناسایی و پیگیری جهت رفع نقاط ضعف در فعالیت ها شد.
شهردار منطقه همچنین با بیان اینکه اجرای این طرح باعث ایجاد تحول ملموس در محلات می شود ، بر نظارت مستمر در اجرای طرح تحول در نگهداشت شهر تأکید کرد.
در این نشست جواد صراف ناظر امور مناطق در طرح تحول در نگهداشت شهر نیز ضمن ابراز رضایت از روند اجرایی این طرح در منطقه و بازخورد مثبت شهروندان از آن، خواستار اهتمام ویژه در اجرای کارویژه های این طرح اعم از رسیدگی به پلهای عابر پیاده، کافوها و تیرهای برق، نگهداشت کوچه منزل محل سکونت شهدا، جمع آوری خودروهای اسقاطی و آزادسازی کارگاه های عمرانی شد.
رسیدگی به بحث تخلفات شهرسازی، رفع سد معبر و نگهداری اسکان های کارگری از موضوعات مورد تأکید این مسئول در جلسه بود.
این جلسه با ارائه گزارش توسط معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه، نمایندگان حوزه های اجرایی و شهرداران نواحی از روند اجرایی کار و مشکلات موجود همراه بود.