اقتصادوتجارت : معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۴ گفت: همزمان با اجرای طرح نگهداشت شهر و بارش های فصلی شبکه های زیرزمینی آبهای سطحی بازبینی ومناسب سازی می شود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۴ ، “رضا معلم” در این زمینه گفت: همزمان با طرح نگهداشت شهر و به منظور داشتن شهری سلامت و آراسته و پیشگیری از آبگرفتگی های احتمالی در فصل بارش، نقاط حساس در بزرگراه های منطقه ۴ بازبینی و رفع مشکل می شود.
معاون شهردار منطقه ۴ در ادامه گفت: از دیگر اقدامات حوزه قنوات خدمات شهری منطقه ۴می توان به لایروبی، ریشه بری و تعویض کول قنات ها جهت جلوگیری از انسداد و آبگرفتگی های احتمالی اشاره داشت.
معلم در پایان گفت: همان طور که بارها ذکر شده ریختن زباله در جوی ها و کانال های عامل اصلی آبگرفتگی هاست که با کمک شهروندان گرامی این مشکل را کمتر و کمتر خواهیم دید.