بازار روانکارها در سیطره نفت ایرانول
بازار روانکارها در سیطره نفت ایرانول
اقتصاد و تجارت : آمار تولید و فروش شش ماهه ابتدایی سال 1400 شرکت نفت ایرانول در کدال منتشر شد، آماری که حکایت از سهم 39.3 درصدی این شرکت در تولید انواع روانکار در بازار کشور دارد.

اقتصاد وتجارت ؛ بر اساس گزارش منتشر شده، نفت ایرانول علی رغم اورهال ۲۸ روزه خطوط تولیدی موفق شد تا سهم بازار خود در بین سایر روانکاران کشور را به نسبت مشابه سال قبل ۳٫۳ درصد بهبود دهد و جایگاه خود را همچنان در صدر حفظ کند.