ایوان های چشم نواز در شمال شرق تهران
ایوان های چشم نواز در شمال شرق تهران
اقتصادوتجارت : معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 4 گفت: طرح ایوان زیبا با هدف زیبا سازی بصری ساختمان های مسکونی این منطقه در حال اجرا است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۴ “اسمعیل قضاتلو” با اشاره به اجرای طرح ایوان زیبا در ساختمان های مسکونی گفت: به همت اداره امور بانوان و با مشارکت ادارات اجتماعی و فضای سبز نواحی به منظور زیباسازی بالکن های منازل به شهروندان گل و گلدان اهدا می شود.
او در ادامه گفت: طرح ایوان زیبا با هدف ایجاد منظر شهری زیبا ، مشارکت اعضا ساختمان و افزایش همدلی میان خانواده ها به صورت تزیین بالکن یا پنجره ساختمان های مسکونی با اهدای گلدان های گل در ساختمان های منتخب نواحی ۷ و ۹ اجرا شده است.
معاون شهردار منطقه ۴ از تداوم اجرای این طرح در سایر نواحی خبر داد و گفت: طرح ایوان زیبا تا کنون در ساختمان های مسکونی نواحی ۷و ۹ اجرا و در سایر نواحی نیز با اهدای گلدان به شهروندان ادامه خواهد داشت.