ایران‌چک ۱۰۰ هزار تومانی جدید بزودی توزیع می‌شود
ایران‌چک ۱۰۰ هزار تومانی جدید بزودی توزیع می‌شود
شبکه اقتصادوتجارت : ایران‌چک یکصد هزار تومانی و اسکناس 10 هزار تومانی جدید با طراحی و خصوصیت‌های امنیتی نوین بزودی توزیع خواهند شد.

 به نقل از بانک مرکزی، ایران چک صدهزار تومانی جدید که با خصوصیات امنیتی نوین طراحی شده در پاسخ به نیازهای مبادلاتی نقد هموطنان عزیز عرضه خواهد شد. همچنین اسکناس ده هزار تومانی جدید در مقایسه با اسکناس های جاری از فاکتورهای امنیتی بالاتری برخوردار است.

برخی خصوصیات امنیتی ایران چک و اسکناس جدید مشتمل بر واتر مارک سه‌بعدی، الکتروتایپ، فایبرهای نامرئی فلورسنتی چند رنگ، نخ امنیتی با ویژگی تغییر طیف، چاپ نوری مغناطیسی و نوار طلایی درخشان است که احراز اصالت را برای عموم مردم تسهیل می کند.
لازم به ذکر است بانک مرکزی به منظور آمادگی برای اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی، اقدام به کم رنگ کردن چهار صفر در این اسکناس‌ها کرده است.