ایدرو پتانسیل پیگیری کارهای زمین مانده حوزه صنعت کشور را دارد
ایدرو پتانسیل پیگیری کارهای زمین مانده حوزه صنعت کشور را دارد
اقتصادوتجارت : رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مراسم رونمایی از سند راهبری ایدرو ۱۴۰۶ با بیان اینکه ایدرو پتانسیل پیگیری کار های زمین مانده حوزه صنعت کشور را دارد گفت: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران می تواند با استفاده از نقدینگی و سرمایه موجود در کشور به مثابه محور هم افزایی حوزه صنعت در کشور عمل کند .

مصطفی طاهری با بیان اینکه در دهه گذشته برای نخستین بار استهلاک سرمایه از روند تشیکل سرمایه در کشور بیشتر بود ، تصریح کرد : در این دوره بیشتر در حوزه های منبع محور توسعه اتفاق افتاده و در حوزه صنایع ساخت محور که حوزه فعالیت ایدرو را هم در بر می گیرد، نیازمند تلاش مضاعف است . طاهری با اشاره به اینکه از دهه ۹۰ به دلایل مختلف به عنوان دهه از دست رفته اقتصادی یاد می شود گفت : برای جبران باید رشد اقتصاد ۸ درصدی را دهه پیش رو در کشور شاهد باشیم.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان مزایای فعالیت ایدرو در مناطق کمتر توسعه یافته و صنایع نوین گفت : این سازمان برای تکمیل پروژه های نیمه تمام صنعت با روش های نوین تامین سرمایه می تواند همچنان نقش آفرین باشد.

امروز همزمان با ۲۶ تیرماه پنجاه و پنجمین سالگرد تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از ویرایش نخست سند راهبردی ایدرو ۱۴۰۶ رونمایی شد. براساس سند راهبردی جدید ، چشم انداز ایدرو توسعه صنعتی و گسترش پلت فرم های نوسازی و نوآوری صنعتی در افق ۱۴۰۶ خواهد بود.

توانمند سازی و نوسازی صنایع ، توسعه پلت فرم های نوآورانه، توسعه هدفمند سرمایه گذاری و توسعه مدیریت و ارتقای شایستگی ها چهار راهبرد کلان ایدرو براساس سند جدید تعریف شده اند .