ایجاد نشاط و امید، اساس تقویت رضایت شهروندی و مشارکت اجتماعی /ایجاد نشاط وامید اساس توسعه شهرو تقویت رضایت شهروندی
ایجاد نشاط و امید، اساس تقویت رضایت شهروندی و مشارکت اجتماعی /ایجاد نشاط وامید اساس توسعه شهرو تقویت رضایت شهروندی
شبکه اقتصادوتجارت : شهردار منطقه۲ در اولین نشست با دبیران شورایاری محلات ۲۱ گانه ،ایجاد نشاط و امید و افزایش رضایت شهروندان را اولویت برنامه های مدیریت منطقه برشمرد.

گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۲،حسن رحمانی،شهردار منطقه ۲ در این نشست با تاکیدبر اینکه داده ها و اطلاعات شورایاران فرصتی ارزشمند برای مدیریت شهری است، گفت: با توجه به برنامه های شهرداری در توسعه محلات ،اطلاعات شورایاران می تواند فرصتی برای هدایت مناسب طرح ها برای توسعه محلات باشد.
وی با اشاره به هدفگذاری مدیریت شهری برای ایجاد اعتمادشهروندان وافزایش مشارکت آنها گفت:شهروندان مهم ترین سرمایه اجتماعی هستند و با جلب رضایت و افزایش اعتماد آنها می توان چشم انداز خوبی را برای مشارکت عمومی در اداره شهر ترسیم کرد.
رحمانی در تشریح اولویت برنامه های مدیریت منطقه بر استفاده از نوآوری و خلاقیت با بهره گیری از روش های نوین در اجرای طرح ها اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی موجود،اصلاح فرایندها ،کاهش هزینه و استفاده بهینه از منابع در اولویت توجه قرار دارد.
شهردار منطقه ۲ افزود: مشارکت اقتصادی و اجتماعی از دیگر راهبردهای توسعه شهری است و مدیریت منطقه بر این باور است با حمایت و یاری شورایاران و شهروندان می تواند برای بهره مندی از این مشارکت ها ،ظرفیت مناسبی ایجاد کند.
رحمانی در ادامه به برگزاری مستمر جلسات کارگروه های تخصصی شورایاران تاکید کرد و گفت: به منظور برنامه ریزی هدفمند دراجرای طرح ها و برنامه های شهری،بازدیدهای میدانی از محلات با حضور شورایاران در دستور کار قرار دارد ونیازها به طور دقیق شناسایی می شود.