اکران طرح “کتابخوان” در قطارهای مترو
اکران طرح “کتابخوان” در قطارهای مترو
اقتصادوتجارت : سرپرست معاونت امور فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه از اکران طرح "کتابخوان" با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و افزایش آگاهی شهروندان در قطارهای مترو خبر داد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه، سید محمد نقیب گفت: با توجه به اینکه مترو فرصت مناسبی برای مطالعه است تلاش می‌شود که مردم بخشی از حضور خود در مترو را به مطالعه اختصاص دهند.