اپال پارسیان اولین و برترین واحد نمونه صنعتی شرق ایران
اپال پارسیان اولین و برترین واحد نمونه صنعتی شرق ایران
اقتصادوتجارت : مجتمع اپال پارسیان سنگان در سال ۱۴۰۱ برای ششمین سال متوالی بعنوان اولین و برترین واحد نمونه صنعتی در شرق ایران انتخاب شد

این موفقیت را به کلیه همکاران پرتلاش مجتمع اپال پارسیان، مردم شریف شهرستان خواف تبریک عرض می نماییم.

لازم به ذکر است هر ساله تیرماه به مناسبت هفته صنعت و معدن ،از سوی خانه صنعت و معدن و استانداری خراسان رضوی، طی یک مراسم از واحد‌های نمونه استان تجلیل به عمل می آید .