اولین کانکس امداد و نجات ویژه مدارس در منطقه ۱۳ جانمایی شد
اولین کانکس امداد و نجات ویژه مدارس در منطقه ۱۳ جانمایی شد
شبکه اقتصادوتجارت : شهردار منطقه 13 از نصب و جانمایی اولین کانکس امداد و نجات ویژه مدارس در هنرستان فاطمه تعلیمی خبر داد .

گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۳ ، مرتضی رحمان زاده ، شهردار منطقه ۱۳ از مهم ترین اهداف وجود کانکس های امداد و نجات در مدارس را افزایش آمادگی خود امدادی و دگر امدادی در زمان وقوع حوادث در شهر تهران برشمرد و افزود: در راستای اجرای طرح مدرسه آماده در منطقه ۱۳ و به منظور ارتقا و تقویت استعداد ها و پتانسیل مدارس در پاسخ دهی به موقع به حوادث و سوانح ، اولین کانکس امداد و نجات ویژه مدارس در هنرستان فاطمه تعلیمی نصب و جانمایی شد.
وی اظهار داشت : با اجرای این طرح ، مدارس به تجهیزات امداد و نجات مجهز و توان عملیاتی مدارس برای مقابله با حوادث غیر مترقبه افزایش می یابد.
شهردار منطقه ۱۳ تصریح کرد : با توجه به وضعیت شهر تهران، تامین و تجهیز کانکس نگهداری تجهیزات امداد نجات در مدارس آماده به منظور افزایش سرعت عمل در بکارگیری تجهیزات در حوادث غیر مترقبه در مدارس و تسهیل دسترسی به تجهیزات امداد و نجات اجتناب ناپذیر است .