اولین هم‌اندیشی و نشست تخصصی مدیران مجتمع های تولیدی در سال ۱۴۰۰
اولین هم‌اندیشی و نشست تخصصی مدیران مجتمع های تولیدی در سال ۱۴۰۰
اقتصاد و تجارت : اولین هم اندیشی و نشست تخصصی مدیران مجتمع های تولیدی در سال ۱۴۰۰ با حضور دکتر افضلی مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره، معاونین تولید، بازرگانی و اقتصادی و برنامه ریزی و تحقیق و توسعه، مشاور و مدیر حوزه مدیر عامل و هیئت مدیره، مشاور مدیر عامل در امور تولید و برخی مدیران ستادی در روز یکشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۵در سالن اجتماعات امام علی (ع) برگزار گردید.

به گزارش اقتصاد و تجارت و به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل شرکت دخانیات ایران، اولین هم اندیشی و نشست تخصصی مدیران مجتمع های تولیدی در سال ۱۴۰۰ با حضور دکتر افضلی مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره، معاونین تولید، بازرگانی و اقتصادی و برنامه ریزی و تحقیق و توسعه، مشاور و مدیر حوزه مدیر عامل و هیئت مدیره، مشاور مدیر عامل در امور تولید و برخی مدیران ستادی در روز یکشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۵در سالن اجتماعات امام علی (ع) برگزار گردید.

گفتنی است هدف از برگزاری این نشست، بررسی و پایش عملکرد شش ماهه سال ۱۴۰۰ و تبادل نظر در خصوص برنامه‌ تولید شرکت در پنج ماهه منتهی به پایان سال، برنامه ریزی به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت های ماشین آلات تولیدی، بررسی و رفع موانع و مشکلات حوزه تأمین و تولید و شناسایی فرصت های نوین در صنعت دخانیات ذکر گردیده است.

یادآور می شود طی این نشست، مدیران مجتمعهای تولیدی نیز گزارشی از اقدامات مجتمع تولیدی خود در شش ماهه اول سال جاری ارایه نمود