اولین شهرک فن آور شهر تهران در منطقه ١٩ احداث می شود
اولین شهرک فن آور شهر تهران در منطقه ١٩ احداث می شود
اقتصادوتجارت : طرح احداث شهرک فن آور در منطقه ۱۹ و رفع موانع اجرایی آن طی نشستی با حضور مهدی هدایت شهردار منطقه ۱۹ و متولی موقوفه جراح تهرانی بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۹، در این نشست که معاونین برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی و شهرسازی و معماری منطقه و تیم ارائه دهنده این طرح نیز حضور داشتند، درخصوص رفع مشکلات حقوقی و املاک مربوط به این شهرک تعامل و گفت و گو شد.