اولین دوره پارالمپیاد مجازی مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران به میزبانی منطقه ۱۲
اولین دوره پارالمپیاد مجازی مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران به میزبانی منطقه ۱۲
شبکه اقتصادوتجارت : معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری قلب طهران از برگزاری اولین دوره پارالمپیاد مجازی مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران به میزبانی منطقه ۱۲ و به مناسبت روز جهانی ناشنوایان خبر داد.

 سعید شاهمیر ضمن اعلام این خبر گفت: به مناسبت روز جهانی ناشنوایان «مسابقات چالشی سنگ و توپ» ویژه گروه‌های کم‌شنوا و ناشنوای مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، به میزبانی اداره ورزش معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه برگزار می‌شود.

▫️به گفته وی مسابقات یادشده که از ۸ مهرماه آغاز می‌شود و تا ۲۲ این ماه ادامه دارد، می‌تواند در فضاهایی نظیر اتاق، حیاط و پارکینگ منازل افراد به اجرا درآید و ازآنجاکه این مسابقات مجازی است، افراد باید از خود کلیپ تهیه و آن را به کانال ورزش به نشانی tarbiatbadani12@ ارسال کنند.
▫️معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه درباره نحوه انجام بازی نیز گفت: این مسابقه به‌صورت قراردادن ۳ ایستگاه متشکل ۷ سنگ یا مانع به فواصل نیم متر از هم برگزار می‌شود و فاصله شرکت‌کننده تا سنگ یا موانع باید ۲ متر باشد؛ همچنین توپ مورد استفاده باید از نوع توپ‌هاي پلاستیکی کوچک یا توپ هفت‌سنگ باشد و هر شرکت‌کننده مجاز به پرتاب ۲ توپ به سمت هر مانع است.
▫️وی با تأکید بر اینکه این مسابقات انفرادی است و شرکت‌کننده نباید هیچ‌گونه راهنمایی یا مساعدتی از شخص دیگری بگیرد، ادامه داد: فقط بابت سهولت کار یک نیروي کمکی می‌تواند توپ‌ها را به شرکت‌کننده برساند. پرتاب توپ‌ها نیز باید در زمان ۱ دقیقه به پایان رسیده باشد؛ در ضمن امتیاز مسابقه بر اساس تعداد سنگ‌هایی که ریخته شده باشد، محاسبه می‌شود.
▫️گفتنی است نحوه اجرای صحیح چالش به صورت کلیپ، آموزش داده شده  و در کانال ورزش به نشانی داده‌شده قابل مشاهده است و قبل از شروع مسابقات در اختیار شرکت‌کنندگان قرار خواهد گرفت