اولويت ما سرمايه هاي انساني است كه به طور مستقيم در حال خدمت رساني به مردم هستند
اولويت ما سرمايه هاي انساني است كه به طور مستقيم در حال خدمت رساني به مردم هستند
اقتصادوتجارت : نايب رييس هيات مديره و مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه؛ با بيان اينكه راهبران پيشاني شركت هستند و كاركنان امور ايستگاه ها و مراكز فرمان بيشترين ارتباط را با مردم دارند گفت: اولويت ما سرمايه هاي انساني است كه به طور مستقيم در حال خدمت رساني به مردم هستند.

به گزارش اقتصادوتجارت به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه، مهدي شايسته اصل نايب رييس هيات مديره و مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه در ابتداي اين جلسه كه عصر روز دوشنبه ۶ دي ماه ۱۴۰۰ برگزار شد . با اهدا حلقه گل از عليرضا مويدي كيا و مهدي احمدي دو راهبر خط ۵ و وحيد ايزدي از كاركنان شركت پيمانكار گار كه با حضور هوشمندانه خود مانع بروز اتفاقات ديگري شده بودند، تقدير كرد.
وي با اشاره به اينكه راهبران به عنوان پيشاني شركت هستند و وظيفه خدمات رساني به شهروندان را برعهده دارند بايد مورد توجه بيشتري قرارگيرند گفت: شركت بهره برداري متروي تهران و حومه مجموعه اي از برادران و خواهراني است كه با تلاش و پشتكار سعي در ارائه بهترين خدمات به شهروندان را دارند.
مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه با عذر خواهي مجدد از شهروندان و مسافران گفت: بايد از كاركنان متعهد قدرداني كنيم و توجه ويژه اي به آنها شود چرا كه تمامي آنها جز خانواده شركت بهره برداري متروي تهران و حومه هستند .
شايسته در ادامه با اشاره اينكه هر زمانه اي يك ريزعلي خواجوي دارد تصريح كرد: امروز ما از تكنسين فداكار اين زمان، وحيد ايزدي كه با دغدغه و هوشياري در هنگام كار از بروز حادثه اي ديگر جلوگيري كرد، تقدير مي كنيم.
مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه افزود: شركت هاي پيمانكاري جز خانواده مترو هستند و اقدام به موقع يكي از كاركنان پيمانكاردر آخرين ساعات كاري باعث نجات جان مسافران زيادي شد. اگرمي گوييم اشتباه فردي باعث بروز اين مشكل بوده است بايد اين را هم يادآور شويم كه هوشمندي اين سه نفر باعث پيشگيري از مشكل بزرگتري شد.
وي خاطرنشان كرد: ما بايد شرايط ايمني مسافران را همچنان حفظ كنيم چراكه مترو امن ترين وسيله حمل و نقل عمومي براي شهروندان مي باشد.
شايسته تصريح كرد: اولويت ما راهبران و كاركنان امور ايستگاه ها است و برنامه هايي را براي رفاه حال اين همكاران در نظر گرفته ايم تا فاصله اي كه بين اين عزيزان با كاركنان ستاد ايجاد شده از بين رود چرا كه جان مسافران و آبروي شركت در دست راهبران است اميدوارم به بهترين شكل از جان مسافران و آبروي شركت محافظت كنند.
وي با اشاره به اينكه در حال حاضر ارتباط بين راهبران و مديرعامل بايد نزديك تر شود گفت: كوچكترين عدم هوشياري قابل پذيرش نيست اما اولويت اول من همكاران راهبر و امور ايستگاه ها است، در واقع بخش هايي كه بيشترين ارتباط را با مسافران دارند براي ما از اهميت ويژه اي برخوردار هستند. براي ما مهم است كه همكاران بدانند ما دغدغه آنها را داريم .
مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه در پايان از تمامي همكاراني كه در حادثه روز چهارشنبه۱ دي ماه تمامي توان خود را براي آزاد سازي خط ۵ مترو به كار گرفتند تشكر و قدرداني كرد.