اهم اقدامات صورت گرفته و در دست انجام شرکت اپال پارسیان سنگان در راستای عمل به تعهدات محیط زیستی
اهم اقدامات صورت گرفته و در دست انجام شرکت اپال پارسیان سنگان در راستای عمل به تعهدات محیط زیستی
اقتصاد و تجارت : اقدامات صورت گرفته و در دست انجام شرکت اپال پارسیان سنگان در راستای عمل به تعهدات محیط زیستی

اهم اقدامات صورت گرفته و در دست انجام شرکت اپال پارسیان سنگان در راستای عمل به تعهدات محیط زیستی

نصب ۱۳ عدد الکترو فیلتر و گرد و غبار گیر در نواحی مختلف آلوده کننده هوا به منظو کنترل آلودگی هوا

ساخت دو انبار جهت نگهداری کنسانتره به ظرفیت ۳۶۰ هزار تن به منظور جلوگیری از انتشار ذرات گرد و غبار

اختصاص ۱۰ درصد از فضای تخصیص داده شده معادل ۸۰ هزار متر مربع جهت ایجاد فضای سبز

بازچرخانی آب از سد باطله به سیکل کارخانه جهت کاهش مصرف آب

احداث پکیج تصفیه خانه فاضلاب به ظرفیت ۲۰ متر مکعب در روز جهت آبیاری فضای سبز مجموعه

احداث ۲ عدد گرد و غبارگیر بر روی ترانسفرتاورهای کارخانه گندله سازی(در دست انجام)

احداث واحد فیلترآسیون باطله ها جهت کاهش مصرف آب(در دست انجام)

احداث سیستم تکمیلی فاضلاب بهداشتی ۱۰۰ متر مکعبی (در دست انجام)

روابط عمومی _ واحد تبلیغات و اطلاع رسانی