اهدای ۳۰ واکسن کریر (محفظه حمل واکسن) به مرکز بهداشت شرق اهواز
اهدای ۳۰ واکسن کریر (محفظه حمل واکسن) به مرکز بهداشت شرق اهواز
اقتصادوتجارت :کارکنان واحد ارتباطات منطقه‌ای و امور اجتماعی شرکت فولاد خوزستان ۱۷ آذرماه ۱۴۰۰ با حضور در مرکز بهداشت شرق اهواز، ۳۰ جعبه واکسن کریر به مرکز بهداشت شرق اهواز اهدا نمودند.

اقدام یادشده در راستای ایفای مسولیت های اجتماعی شرکت فولاد خوزستان انجام شده است. پیش از این نیز، شرکت فولاد خوزستان در راه اندازی چند مرکز واکسیناسیون عمومی و تامین ملزومات درمانی (سُرنگ، تخت بیمارستانی، اکسیژن و . . .) برای بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی به منظور پیشگیری و مقابله با شیوع ویروس کرونا پیش‌قدم بوده است.

گزارش خبرنگار ما حاکی است، در نودمين نشست ستاد استانی مديريت كرونا، صادق خليليان استاندار ويژه و رييس ستاد استانی مديريت كرونا و فرهاد ابول‌نژاديان رييس دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز و دبير ستاد استانی مديريت كرونا با اهدای دو لوح تقدير به امين ابراهيمی مديرعامل و عليرضا مخبر دزفولی قائم مقام مديرعامل در امور ستادی و مسئوليت های اجتماعی از اقدامات ارزشمند شركت فولاد خوزستان در زمينه كنترل ويروس كويد ١٩ و نيز حمايت های بی‌دريغ از مجموعه بهداشت و درمان استان در پيک‌ های مختلف و تلاش برای حفظ سلامت شهرواندان خوزستان قدردانی نمودند.