اهدای لوح غرفه برتر به چادرملو در نمایشگاه ماینکس
اهدای لوح غرفه برتر به چادرملو در نمایشگاه ماینکس
اقتصادوتجارت : لوح تقدیر برترین غرفه به شرکت معدنی و صنعتی چادرملو که به همراه شرکتهای گروه چادرملو حضور داشتند اهدا شد.

به گزارش اقتصادوتجارت ؛ در آخرین روز از برگزاری دهمین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران( ماینکس) لوح تقدیر برترین غرفه به شرکت معدنی و صنعتی چادرملو که به همراه شرکتهای گروه چادرملو حضور داشتند اهدا شد.