انعقاد تفاهم نامه بانک توسعه تعاون و سازمان نظام پزشکی
انعقاد تفاهم نامه بانک توسعه تعاون و سازمان نظام پزشکی
اقتصادوتجارت : تفاهم نامه همکاری به امضای محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون و محمد رییس زاده رییس سازمان نظام پزشکی رسید.

محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون در جلسه انعقاد تفاهم نامه اظهار داشت: بخش درمان و پزشکی از اقشار و اصناف مهم و خوش نام در اقتصاد کشور محسوب می شوند که از جایگاهی خاص در میان مشتریان و جامعه هدف نظام بانکی برخوردار هستند.
وی افزود: حمایت بانک از جامعه پزشکی و فراهم سازی شرایط مناسب برای تهیه تجهیزات و ابزار آلات پزشکی و تهیه و بهسازی محل فعالیت می تواند موجبات تسهیل فرآیند درمان ، ارتقای سطح خدمات پزشکی و افزایش سطح اجتماعی و اقتصادی مناطق را فراهم آورد.
شیخ حسینی خاطر نشان کرد: طی سه ماه اخیر جلسات و نشست هایی میان بانک و سازمان نظام پزشکی برگزار گردید و هدف بر این است که در نتیجه تفاهم میان طرفین، حداکثر سازی رضایت جامعه پزشکی و عموم جامعه محقق شود.
سرپرست بانک توسعه تعاون تاکید کرد: حوزه سلامت از حوزه های سربلند کشور است و مجموعه نظام پزشکی از سرمایه های عظیم کشور محسوب می شوند و تقویت زیرساخت های حوزه سلامت می تواند گام مهمی برای ارتقای سطح رفاهی عموم جامعه تلقی شود.
سید باقر فتاحی رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت: طی سه دهه اخیر جامعه پزشکی و درمان در بخش تعاون نیز حضور موثری داشته اند و بسیاری از کلینیک ها، مراکز جراحی و درمان و فعالین پزشکی با تکیه بر الگوی تعاون، فعالیت های خود را گسترش داده اند.
محمد رییس زاده رییس سازمان نظام پزشکی کشور گفت: تقویت زیرساخت های حوزه سلامت، گردشگری سلامت و صدور تکنولوژی از جمله اهدافی است که در راهبردهای بخش درمان و پزشکی کشور مطرح است و اجرای این تفاهم نامه می تواند در دستیابی به اهداف فوق اثرگذار باشد.
گفتنی است در پی انعقاد تفاهم نامه میان بانک توسعه تعاون و سازمان نظام پزشکی مقرر است بر اساس ایجاد میانگین سازمان، تسهیلاتی به معرفی شدگان برای خرید تجهیزات پزشکی، تعمیر و بهسازی محل فعالیت، خرید دفتر محل فعالیت و یا ودیعه اجاره محل فعالیت به گروه های هدف از جمله پزشکان فوق تخصص، متخصص و عمومی، دندانپزشکان عمومی و متخصص، آزمایشگاه ها، داروخانه ها، کلینیک ها و مراکز تصویربرداری پرداخت می گردد.