انجام ممیزی مراقبتی سیستم مدیریت محیط زیست ،گواهینامه ISO 14001:2015 منطقه ۲۰ تمدید شد
انجام ممیزی مراقبتی سیستم مدیریت محیط زیست ،گواهینامه ISO 14001:2015 منطقه ۲۰ تمدید شد
اقتصادوتجارت : در راستای اجرای ممیزی مراقبتیISO 14001:2015 منطقه 20 از سوی شرکت نیس، گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست این منطقه تمدید شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۰؛جلسه ممیزی مراقبتی استاندارد ISO14001:2015 با حضور شهردار منطقه ۲۰،نماینده اداره کل محیط زیست شهرداری تهران، معاونان،شهرداران نواحی، مدیران ادارات،رئیس اداره محیط زیست، نمایندگان و کارشناسان محیط زیست منطقه برگزار و پس از بررسی و کنترل سوابق و ارزیابی اقدامات، گواهینامه مدیریت محیط زیست منطقه ۲۰ تمدید شد.

🔺سید محمد ناظم رضوی شهردار منطقه با اشاره به توجه ویژه مدیریت شهری این منطقه به مبحث محیط زیست و الزام به استانداردهای مربوطه گفت:در تمامی پروژه‌ها اعم ازعمرانی،ترافیکی ،فرهنگی و خدمات شهری رعایت الزامات زیست محیطی در اولویت قرار میگیرد.

🔺شهردار منطقه ایجاد ۷خانه محیط زیست در نواحی ۷گانه، توسعه نیروگاه های خورشیدی، ایجاد نیروگاه های برق آبی با استفاده از ظرفیت کانالهای آب موجود، بازچرخانی آب کانال ها و تامین آب فضای سبز از پساب تصفیه خانه فاضلاب ،فعالیتهای توسعه ای در بازیافت و خدمات ویژه به شهروندان و کاهش قابل توجه پسماند .احداث بیش از ۱۴۰ هکتار فضای سبز در ۶قطعه، و افزایش قابل توجه سرانه فضای سبز شهری،برگزاری کارگاه های آموزشی محیط زیستی و توسعه و تقویت تشکل های غیر دولتی را از جمله اقدامات زیست محیطی حوزه خدمات شهری عنوان کرد.

🔺در این جلسه ضمن ارائه گزارش جامعی از روند اجرای نظام مدیریت محیط زیست ایزو۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ نقاط قوت و شاخص محیط زیستی برنامه استاندارد، توسط شرکت نیس مورد ارزیابی قرار گرفت.