انتصاب مدیر جدید روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن گهرزمین
انتصاب مدیر جدید روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن گهرزمین
اقتصادوتجارت : ظهر امروز در سالن کنفرانس مجتمع گهرزمین، مراسم تودیع و معارفه مدیر روابط عمومی و امور بین الملل این شرکت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن گهرزمین، در این مراسم محمدعلی سعادتی پاریزی از پرسنل باسابقه و بومی این شرکت، با حکم مدیر عامل گهرزمین به عنوان مدیر جدید روابط عمومی و امور بین الملل این شرکت منصوب شد.
همچنین در این مراسم مدیرعامل گهرزمین از زحمات و خدمات ارزنده مجتبی صادقیان مدیر سابق روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن گهرزمین قدردانی نمود.