انتصاب مدیر امور پشتیبانی بیمه آرمان
انتصاب مدیر امور پشتیبانی بیمه آرمان
اقتصادوتجارت : محمد شیدا به عنوان مدیر امور پشتیبانی بیمه آرمان منصوب شد.

به گزارش اقتصادوتجارت به نقل از روابط عمومی بیمه آرمان، محمد شیدا به عنوان مدیر امور پشتیبانی بیمه آرمان منصوب شد تا با عنایت به تعهد و تجارب ارزشمند در جهت پیشبرد اهداف شرکت بیمه آرمان، انجام وظیفه نماید.روابط عمومی بیمه آرمان ضمن تبریک، برای ایشان آرزوی موفقیت و توفیقات روزافزون را دارد.