انتصاب سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
انتصاب سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
اقتصادوتجارت : معاون وزیر صمت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در حکمی محمد حسین صابر را به عنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه ایدرو منصوب کرد.

به نقل از ایدرو نیوز ، در حکم علی نبوی بر مطالعه و تدوین ،‌ پیشنهاد برنامه ها و راهبردهای کلان در حوزه های هدف با مشارکت معاونت ها و مدیریت های سازمان ، بازنگری و بهبود نظام ها و فرایند های سازمانی ، بازنگری در روش های جذب ، نگهداشت و توسعه سرمایه انسانی تاکید شده است .

مهدی صادقی نیارکی پیش از این عهده دار این مسئولیت بود .

محمد حسین صابر که عضو هیات عامل ایدرو نیز هست ، دارای مدرک دکتری مدیریت فنآوری است و ریاست هیات مدیره و مدیرعاملی سازمان هدفمند سازی یارانه ها و مدیریت پروژه های پالایشگاهی و پتروشیمی را در سوابق کاری خود دارد.