انتصاب سرپرست مدیریت درمان بیمه آرمان
انتصاب سرپرست مدیریت درمان بیمه آرمان
اقتصادوتجارت : با حکم دکتر مجید قلی پور ، میلاد حاجیان برنجستانکی به عنوان سرپرست مدیریت درمان بیمه آرمان منصوب شد .

به گزارش روابط عمومی بیمه آرمان،در متن این حکم آمده است :
جناب آقای میلاد حاجیان برنجستانکی؛
با عنایت به تجربیات ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به عنوان سرپرست مدیریت درمان منصوب می شوید. امید است در ظل توجهات حضرت ولی عصر(عج) در انجام امور محوله و در جهت تحقق اهداف شرکت بیمه آرمان موفق و پیروز باشید.
مجید قلی پور
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
روابط عمومی بیمه آرمان ضمن تبریک، برای ایشان آرزوی موفقیت و توفیقات روزافزون را دارد.