انتشار بیستمین شماره «خانواده آسماری»
انتشار بیستمین شماره «خانواده آسماری»
اقتصادو تجارت : بیستمین شماره ماهنامه «خانواده آسماری» ویژه بیمه کشتی منتشر شد.

به گزارش اقتصادوتجارت به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه آسماری، در این شماره از نشریه، مدیر بیمه های مسئولیت و مهندسی شرکت به تشریح اقدامات بیمه آسماری در زمینه بیمه کشتی و برنامه های پیش روی این بخش پرداخته است.

مروری بر پوشش های بیمه کشتی، فاکتورهای موثر بر محاسبه حق بیمه در این رشته و نیز گفت و گو با شبکه فروش فعال در این حوزه از جمله مطالب این شماره مجله است.

یادداشتی با عنوان «برنامه ریزی عملیاتی برای افزایش سهم بیمه کشتی» نیز در این شماره منتشر شده است. خانواده آسماری به صورت دیجیتال منتشر می شود و در بخش دانلودهای سایت شرکت قابل دریافت است.