انتخاب محله مهران به عنوان محله سبز منطقه۴ در هفته تهران
انتخاب محله مهران به عنوان محله سبز منطقه۴ در هفته تهران
شبکه اقتصادوتجارت : معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 4 تهران گفت: در سومین روز از هفته تهران طرح انتخاب محله سبز به منظور توسعه فضاهای سبز با انتخاب خیابان خواجه عبداله انصاری در این منطقه اجرایی شد.

گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۴، “حمیدرضا فرخی” در مراسم افتتاحیه محله سبز گفت: به منظور گسترش و افزایش سرانه فضای سبز و حفظ و رعایت اصول بهداشتی و زیست محیطی و ایجاد شرایط مناسب رفاه شهری مراسم افتتاحیه محله سبز در خیابان خواجه عبداله انصاری در ناحیه یک منطقه ۴کلید خورد.
او در ادامه خاطرنشان کرد: برای انتخاب محله سبز در یک منطقه آیتم های مختلفی وجود دارد که آن محله با در نظر گرفتن این موارد و پس از گزینش و غربالگری های زیست محیطی به عنوان یک محله سبز انتخاب می شود.
معاون خدمات شهری با اشاره به موضوعات ذکر شده گفت: مواردی همچون نسبت نخاله هاي جمع آوري و دفع شده ، مجموع حجم ظروف دفع زباله معابر و فضاهاي عمومی، تولید سرانه پسماند، میزان بازیافت پسماند در محله مذکور، میزان زباله هاي خطرناك که به صورت جداگانه جمع آوري و دفع میشوند را می توان از موارد مطرح شده دانست.
فرخی ادامه داد: همچنین در انتخاب این محله رضایت و دسترسی آسان شهروندان به حمل و نقل عمومی ، وجود معابر مناسب برای پیاده روی، پوشش مناسب مسیرهای دوچرخه سواری و مطلوبیت سیستم هدایت فاضلاب و سرانه فضای سبز بسیار حایز اهمیت است.
فرخی به مکان های تفریحی تفرجگاهی در این محله اشاره کرد و گفت: میزان بهره مندی شهروندان از مکان های تفریحی و گردشگری در معابر مذکور و رضایت ساکنین از پاکیزگی کلی محله، وجود نانوایی دوستدار محیط زیست و رنگ آمیزی و نظافت دیوارها از موارد قابل اهمیت این گزینش است.
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۴ در پایان گفت: امید داریم با گسترش سرانه فضای سبز شهری، حفظ موارد زیست محیطی، کمک شهروندان و مدیریت مناسب شهرداری ها بتوانیم روز به روز به تعداد محلات سبز پایتخت بیافزاییم.
گفتنی است در روزهای اول و دوم هفته تهران که از ۱۲ مهرماه آغاز شد، پلاک کوبی درختان کنهسال و مانور پاکسازی جنگل لویزان در این منطقه اجرایی شد.