انتخاب مجدد آقای روح اله حیدری و خانم سهیلا شرفی بعنوان دبیران کارگروه های فناوری اطلاعات و بیمه های باربری
انتخاب مجدد آقای روح اله حیدری و خانم سهیلا شرفی بعنوان دبیران کارگروه های فناوری اطلاعات و بیمه های باربری
اقتصادوتجارت : مطابق آیین نامه فعالیت کارگروه های تخصصی سندیکا، انتخابات تعیین دبیر کارگروه های فناوری اطلاعات و بیمه های باربری با حضور اعضاء به صورت آنلاین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، مطابق آیین نامه فعالیت کارگروه های تخصصی سندیکا، انتخابات تعیین دبیر کارگروه های فناوری اطلاعات و بیمه های باربری با حضور اعضاء به صورت آنلاین برگزار شد.
بر این اساس با رای حداکثری اعضای کارگروه های ذیل، آقای روح اله حیدری مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه پارسیان به عنوان دبیر اول کارگروه فناوری اطلاعات و خانم سهیلا شرفی مدیر بیمه های باربری بیمه تعاون به عنوان دبیر اول کارگروه بیمه های باربری انتخاب شدند.
گفتنی است در این جلسات آقای فرزاد غلامی مدیر نوآوری و فناوری شرکت بیمه ما بعنوان دبیر دوم کارگروه فناوری اطلاعات و خانم سمیه سلیمانی مدیر بیمه های باربری بیمه نوین بعنوان دبیر دوم کارگروه بیمه های باربری انتخاب شدند.