انتخاب رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به عنوان مدیر ارشد ارتباط‌گر
انتخاب رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به عنوان مدیر ارشد ارتباط‌گر
اقتصادوتجارت : در چهارمین گردهمایی روابط‌ عمومی‌های اکوسیستم فناوری و اقتصادی (گراف دی)، دکتر وحید یزدانیان، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به عنوان مدیر ارشد ارتباط‌‌گر انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، وحید یزدانیان به عنوان مدیر ارشد ارتباط‌گر و حامی روابط عمومی‌ها در چهارمین گردهمایی روابط‌ عمومی‌های اکوسیستم فناوری و اقتصادی شناخته شد و تندیس این همایش به وی تعلق گرفت.
برای نخستین بار مدیران ارشد بخش فناوری و اقتصادی با کمک استادان ارتباطات و همکاری سازمان مردم‌نهاد «کانون کاربران ICT» براساس استانداردهای علمی و اجرایی ارزیابی شدند تا گامی در راستای توسعه این دانش در روابط عمومی‌های این حوزه ها برداشته شود.
بنابراین گزارش، همایش فوق با شعار “روابط عمومی معتمد و مدیریت مقتدر” با همکاری و میزبانی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری روز گذشته در تهران برگزار شد.
شایان ذکر است چهارمین گردهمایی روابط‌ عمومی‌های اکوسیستم فناوری و اقتصادی، با هدف فراهم آمدن زمینه حرکت از روابط عمومی سنتی به سمت روابط عمومی فناور محور و آشنایی فعالان این حوزه با زمینه های ارتقاء سطح فعالیت ها از نگاه مدیران و همچنین کسب دانش و راه‌کارهای علمی برای ارتقای فعالیت‌های ارتباطی موثر عنوان شده است.
بر پایه این گزارش، در این همایش تعامل میان مدیران ارشد و روابط عمومی‌ها مورد بررسی قرار گرفت.