انتخاب حسن شریفی بعنوان رئیس شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران
انتخاب حسن شریفی بعنوان رئیس شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران
اقتصادوتجارت :جلسه شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران با حضور اعضاء، و به ریاست جناب آقای اویار حسین مدیرعامل محترم شرکت بیمه پارسیان و نائب رئیس شورا در محل سالن جلسات پژوهشکده بیمه برگزار شد.

جلسه شورای عمومی روز دوشنبه مورخ هجدهم بهمن ماه در سالن کنفرانس پژوهشکده بیمه با حضور اکثریت مدیران محترم عامل موسسات بیمه عضو سندیکا برگزار گردید.

در ابتدای جلسه از خدمات مهندس بختیاری مدیرعامل سابق بیمه ایران و رئیس شورای عمومی، دکتر بهاری فر مدیرعامل شرکت بیمه ما و ریاست هیئت رئیسه سندیکا، دکتر کاظمی تکلیمی مدیر عامل سابق صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان و دکتر مصطفوی مدیرعامل سابق بیمه میهن با اهداء لوح و هدایایی تقدیر و تشکر بعمل آمد.

در ادامه دکتر کریمی گزارشی اجمالی از اقدامات و فعالیت های سندیکا در ارتباط با لایحه بودجه دولت و ضرورت کاهش و حذف برخی از عوارض تحمیلی بر بیمه نامه شخص ثالث و همچنین موضوع معافیت مالیات بر ارزش افزوده بیمه های زندگی و بیمه درمان تکمیلی توضیحاتی ارائه و اظهار امیدواری نمودند پیشنهادات سندیکا مورد توجه کمیسیون تلفیق بودجه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

دبیرکل سندیکای بیمه گران همچنین گزارشی از اقدامات و تعاملات بعمل آمده با قوه قضائیه و تهیه گزارشات تحلیلی از فرآیند تعیین دیه و تکالیف شرکت های بیمه در خصوص پرداخت دیات در بیمه نامه شخص ثالث ارائه نمودند.

همچنین از سیستم صدور بیمه نامه مسافرتی در مرزها توسط شرکت بیمه آرمان رونمایی شد و نمایندگان بیمه آرمان، رئیس کارگروه ساماندهی مرزی و مدیرکل حراست بیمه مرکزی به ارائه گزارش در مورد تعیین تکلیف نحوه صدور بیمه نامه مکانیزه مسافرتی در مرزها و بهره گیری از آن با روش کنسرسیومی پرداختند.

گفتنی است در خاتمه با عنایت به دستور جلسه انتخاب رئیس شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که در نتیجه جناب آقای شریفی مدیر عامل محترم شرکت بیمه ایران بعنوان رئیس شورای عمومی به مدت دو سال انتخاب شدند.