امکان ثبت، تایید و انتقال چک از طریق ارسال پیامک فراهم شد
امکان ثبت، تایید و انتقال چک از طریق ارسال پیامک فراهم شد
اقتصادوتجارت : مشتریانی که برای ثبت، تایید و انتقال چک جدید به گوشی هوشمند دسترسی ندارند، از این پس می‌توانند این فرآیندها را از طریق ارسال پیامک انجام دهند.

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ طی یکسال اخیر موضوع چک های جدید در سطح گسترده ای اطلاع رسانی شده و ارائه کنندگان و دریافت کنندگان چک های جدید ملزم به رعایت مراحل ثبت ، تایید و انتقال چک ها در سامانه‌های بانک مربوطه گردیده اند. با توجه به این که برخی مشتریان دسترسی به گوشی هوشمند ندارند، امکان ثبت، تایید و انتقال از طریق ارسال پیامک نیز فراهم گردیده است.
بر این اساس مشتریان بانک توسعه تعاون نیز می توانند با درج پیام به شرح ذیل و ارسال آن از طریق پیامک به شماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ نسبت به ثبت چک صادره در سیستم اقدام نمایند.
۳شناسه /کد ملی صادر کنندهشناسه صیادیتاریخ سررسید (۸ رقم: چهار رقم سال، دو رقم ماه، دو رقم روز)* مبلغ به ریال (کمتر از ۱۵۰۰۰۰۰۰۰)* شناسه/کد ملی گیرنده چک#
چنانچه دریافت کننده چک دسترسی به گوشی هوشمند ندارد نیز می تواند همزمان با دریافت برگه چک نیز اقلام اطلاعاتی چک ثبت شده به نفع خود را مورد بررسی قرار دهد و در صورت تایید اقلام ثبت شده در سامانه صیاد با اطلاعات مندرج در متن برگه چک، مراتب تایید دریافت چک را از طریق پیامک اعلام کنند.
۵شناسه/کد ملی صادر کننده* شناسه صیادی#
سایر فرآیندهای چک جدید نیز از طریق پیامک قابل انجام می باشد که به صورت کامل در راهنمای انجام فرآیندهای مرتبط با چک از طریق پیامک ذکر شده است که از طریق لینک زیر، این راهنما قابل مطالعه است.