امضای سه تفاهم نامه شهرداری تهران با سازمان بورس و اوراق بهادار،اتاق بازرگانی ایران و سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی ایران
امضای سه تفاهم نامه شهرداری تهران با سازمان بورس و اوراق بهادار،اتاق بازرگانی ایران و سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی ایران
اقتصادوتجارت : در حاشیه برگزاری همایش فرصت‌های سرمایه گذاری شهرداری تهران، سه تفاهم نامه همکاری فی مابین شهرداری و سازمان بورس و اوراق بهادار،اتاق بازرگانی ایران و سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی ایران به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی معاونت مالی و اقتصاد شهری ابوالفضل فلاح معاون مالی و اقتصاد شهری ضمن اعلام این خبر گفت: مطابق دستور شهردار تهران مبنی بر ایجاد ابزارهای نوین تامین مالی،کارگروه تامین مالی بازار سرمایه ایجاد و اقدام به خرید مصالح موردنیاز شهرداری با استفاده از ابزار بازار سرمایه و شرکت کارگزاری کرده که علاوه بر آنکه حدود ۳۰ درصد صرفه جویی در خرید قیر و ۴۰ درصد صرفه جویی در خرید میلگرد را به دنبال داشته، شاهد دستاوردهایی نظیر شفافیت،صرفه و صلاح و بهره بری حداکثری منابع نیز بوده ایم.
فلاح در ادامه به امضای تفاهم نامه با سازمان سرمایه گذاری کشور اشاره داشت و تصریح کرد: در متن این توافق نامه،کمیته مشترکی تعبیه کردیم تا علاوه بر آنکه از ضمانت ها و مجوزهایی که وزارت اقتصاد برای سرمایه گذاران ارائه می‌کند جهت تسهیل در امر سرمایه گذاری خارجی بهره ببریم، برای شرکت در رویدادهای خارج از کشور و ارائه بسته های سرمایه گذاری نیز کمک بگیریم.
وی در ادامه از امضای تفاهم نامه شهرداری با اتاق بازرگانی ایران سخن گفت و افزود: اتاق ایران که در واقع نهاد واسط بخش خصوصی با سایر است، سازماندهی بخش خصوصی را برای تولید، تجارت و سرمایه گذاری انجام می‌دهد و ظرفیت بالقوه بسیار خوبی است که هر زمان کشور در موقعیت های مختلف بیشتر به بخش خصوصی میدان داده، نفعش را تمام مردم کشور برده اند. در موضوع مردمی سازی اقتصاد شهری، یکی از سرلوحه هایش می تواند این منظر باشد.