امضای تفاهم نامه همکاری میان معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت و مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری
امضای تفاهم نامه همکاری میان معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت و مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری
اقتصادوتجارت : تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری امضا شد.

هدف از امضای این تفاهم‌نامه توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در فعالیت‌های مرتبط با فناوری و نوآوری معادن، صنایع معدنی، صنایع شیمیایی و پلیمری و مواد پیشرفته، با به‌کارگیری ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان بوده است.

گفتنی است بر اساس این تفاهم‌نامه و برای اجرایی کردن مفاد آن، مقرر شد کمیته‌ای متشکل از نمایندگان طرف‌ها، فرآیند اجرایی شدن مفاد تفاهم‌نامه را به‌صورت مستمر پیگیری کرده و تصمیمات لازم را برای تدوین برنامه‌های اجرایی بگیرند.