امضای تفاهم نامه همکاری مشترک ایدرو و انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران
امضای تفاهم نامه همکاری مشترک ایدرو و انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران
اقتصادوتجارت : سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران ( استصنا ) در خصوص ارائه فرصت های بومی سازی و استفاده از فرصت های داخلی در حوزه ساخت داخل قطعات و تجهیزات صنعت نفت تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

بر اساس این تفاهم نامه که فرشاد مقیمی معاون نوسازی و بهره برداری ایدرو و عباس فتحی دبیر انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران ( استصنا) امضا کردند طرفین در خصوص توسعه داخلی سازی تجهیزات صنعت نفت با هم همکاری خواهند کرد .
ایجاد گسترش زمینه‌های همکاری به منظور استفاده از ظرفیت‌های داخل در حوزه ساخت قطعات و تجهیزات ، توانمندسازی تولید کنندگان جهت تولید محصولات با کیفیت داخلی ، ارتقای دانش فنی و به روز رسانی دانش فنی تولید کنندگان صنعت نفت از محورهای تفاهم نامه منعقده است .
فرشاد مقیمی معاون نوسازی به بهره‌برداری ایدرو در مراسم امضا این تفاهم نامه گفت :تجربیات کشورهای پیشرو و توسعه یافته نشان می‌دهد تقویت بهبود و تکمیل زنجیره ارزش ، تولیدات صنعتی مبتنی بر قابلیت های ذاتی و مزیت های رقابتی آنها ، یکی از مهمترین مولفه های تضمین کننده موفقیت صنایع می باشد.
مقیمی در ادامه افزود : توسعه تعامل و همکاری بین خریداران و بهره‌برداران تجهیزات ، قطعات و ماشین آلات صنعتی و سازندگان آن ها و از آن مهمتر ارتقاء شیوه رویکرد تعاملی بین آنها ، مهمترین دلیل توسعه نظام پیمانکاری فرعی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته است.
برگزاری سمینار جهت آشنایی سازندگان با راهکارهای تقویت و توسعه برنامه بومیدسازی و استفاده از ظرفیت‌های داخل و همچنین همکاری در ایجاد بانک های اطلاعاتی و تشکیل شبکه ها درباره کنسرسیوم های تولیدی و صادراتی از دیگر محورهای این تفاهم‌نامه است.