الزام پذیرش نسخه های تجویزی بصورت الکترونیک در مرکز پاراکلینیک
الزام پذیرش نسخه های تجویزی بصورت الکترونیک در مرکز پاراکلینیک
اقتصاد و تجارت :سرپرست اداره کل بیمه سلامت استان تهران از الزامی شدن پذیرش نسخ الکترونیکی در مراکز پاراکلینیکی از هفته نخست ابان خبر داد.

اقتصادوتجارت ؛ سیده مریم حسینی، صبح امروز در مصاحبه با خبرنگاران اذعان داشت:با توجه به سیاست های کلی نظام سلامت وبا هدف تحقیق دولت الکترونیک ،پذیرش نسخه الکترونیک در مرحله نخست برای مرکز پاراکلینیک اعم از ازمایشگاه، تصویر برداری وفیزیو تراپی الزامی است واز همه ی پزشکان سطح استان در خواست کرد به این  مهم توجه ویژه داشته باشند.

وی با تاکید براینکه ازآبان ماه امسال پذیرش نسخ کاغذی کاهش خواهد یافت . توصیه کرد تمامی مراکز ارائه دهنده خدمت، بیمه شدگان خودرا به پزشکانی که امکان تجویز الکترونیک دارند هدایت نمایند.