الزام استفاده از مصالح استاندارد در ساخت و سازهای پایتخت
الزام استفاده از مصالح استاندارد در ساخت و سازهای پایتخت
اقتصادوتجارت : معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران اقدامات انجام شده برای ایمنی ساختمان ها در برابر حوادث را تشریح کرد و گفت: استفاده از مصالح استاندارد در پروژه های ساختمانی شهر تهران الزامی است و به صورت مرتب کنترل می شود.

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، حمیدرضا صارمی با بیان اینکه موضوع ايمني شهرها در برابر مخاطرات طبيعي يکي از اهداف اصلي برنامه ريزي شهري است،گفت: زلزله به‌عنوان پدیده ای طبیعی، زمانی مخاطره آمیز و بحران آفرین است که آمادگی لازم برای رویارویی با آن را نداشته باشیم و تجربه زلزله های روی داده در کشور نشان می دهد که کشور ما باید برای مواجهه با پدیده های طبیعی آمادگی بیشتری داشته باشد تا در زمان وقوع چنین حوادثی، خسارت ها به حداقل برسد.
وی تصریح کرد: اگرچه نمی توان از وقوع زلزله جلوگیری کرد اما با مدیریت، برنامه ریزی و انجام اقدامات مناسب، می توان آسیب های ناشی از این پدیده را کاهش داد. آنچه از زلزله یک فاجعه می سازد، عدم آمادگی به منظور مقابله با آن و پیشگیری از عواقب زیانباری است که به بار می آورد.
صارمی ادامه داد: برای کاهش خطرات و آسیب های ناشی از زلزله می بایست برای کل شهر، طرح و برنامه داشت. شناخت نحوه عمل و رفتار زلزله در مناطق شهری و به کارگیری استراتژی های مناسب در زمینه برنامه ریزی، طراحی شهری، طراحی ساختمان و استفاده از روش های مناسب ساخت و ساز می تواند سبب کاهش آسیب های بالقوه شود، تا به این ترتیب مخاطرات زمین لرزه در مناطق شهری به حداقل برسد.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه طی چند دهه گذشته استانداردهایی برای ساخت بناها در نظر گرفته شد تا مقاومت آن ها را در برابر نیروی امواج زمین لرزه افزایش دهد، اظهار داشت: ارتقاء کیفیت مصالح ساختمانی، استفاده از مصالح سبک، تغییر تکنولوژی ساخت، استفاده از روش هایی برای افزایش ایمنی ساختمان و طراحی بناها به شیوه ای که از انعطاف پذیری لازم برای جذب ارتعاش ها برخوردار باشند، از جمله  این روش ها به شمار می رود.
صارمی با تأکید بر اینکه ایمنی در ساخت و سازها و برخورداری از مسکن ایمن و با کیفیت از حقوق شهروندان است، بیان کرد: شهرداری تهران بر این اساس تمام تلاش خود را جهت افزایش کیفیت ساخت و ساز به کار بسته است، از این رو شهرداری تهران برای رسیدن به این هدف و رعایت هر چه بیشتر مقررات ملی ساختمان و بهره گیری از استانداردهای موجود و همچنین رعایت ایمنی، الزاماتی را برای ساخت و ساز در شهر تهران تعیین کرده است.
وی در خصوص الزامات مقاوم سازی و ایمن سازی پروژه های ساختمانی، گفت: بر اساس بازدیدهای انجام شده از پروژه های ساختمانی سطح شهر تهران، مشخص شد که در برخی از ساختمان ها بلوک های ساختمانی و تیرچه بلوک های مورد استفاده، از کیفیت و استاندارد مطلوبی برخوردار نیستند لذا طی دو بخشنامه جداگانه الزام به استفاده از بلوک ها و تیرچه بلوک های استاندارد مورد تأکید قرار گرفت.
صارمی ادامه داد: با توجه به اینکه بتن آماده یکی از ارکان اساسی ساختمان را تشکیل می دهد و دارای اهمیت زیادی در مقاومت ساختمان است، بخشنامه الزام استفاده از بتن آماده متعلق به شرکت های دارای مجوز استاندارد به مناطق ۲۲ گانه ابلاغ شد. همچنین استفاده از پلی استایرن استاندارد، به ویژه در زمان بروز حریق، به منظور جلوگیری از اشتعال آنها در زمان حریق و متصاعد شدن گازهای سمی خطرناک، اهمیت زیادی دارد که در همین راستا استفاده از پلی استایرن استاندارد در ساختمان ها الزامی شده است.
معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران با اشاره به روند کنترل پروژه ها، گفت:  به لحاظ ایجاد امکان کنترل بیشتر بر پروژه های ساختمانی و رویت مدارک، نقشه ها و کنترل استاندارد مصالح در زمان بازدید از پروژه های ساختمانی، مالک و مسئول پروژه ملزم به ثبت و ضبط مدارک، در زونکن و حفظ و نگهداری آن در کارگاه شده اند که با پیگیری های انجام شده و در راستای هوشمندسازی، این زونکن ها به زودی تبدیل به زونکن های الکترونیکی خواهند شد.
وی درخصوص دیگر اقدامات انجام شده برای ایمنی ساختمان ها، گفت: به منظور اهمیت حفظ ایستایی دیوارهای پیرامونی در هنگام زلزله، طی بخشنامه ای، لزوم رعایت ضوابط اجرایی وال پست ها و ارائه جزئیات آنها در نقشه های ساختمانی مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین در سازه های اسکلت فلزی، کیفیت جوش از اهمیت ویژه ای برخوردار است، لذا بخشنامه اقدامات ضروری برای افزایش کیفیت جوش در سازه های اسکلت فلزی، به مناطق اعلام شده است.
وی در پایان بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در داخل ساختمان ها نیز اشاره کرد و اظهار داشت: ایمن سازی داخل ساختمان ها نیز از اصول ایمنی محسوب می شود که در عین حال که بسیار کم هزینه و آسان است، تأثیر به سزایی در پیشگیری از آسیب های ناشی از زلزله دارد. در کنار اقدامات کاهش آسیب پذیری سازه ای و غیرسازه ای نباید از نقش‌های مدیریتی، آموزشی و آمادگی مردم در این سوانح غفلت کرد. می‌توان با مدیریت صحیح، اقدامات پیشگیرانه و آگاه‌سازی جامعه، از اثرات این بلایا هر چه بیشتر کاست.