اكران پويش فرهنگى “سهم من در تداوم حيات” در پايتخت
اكران پويش فرهنگى “سهم من در تداوم حيات” در پايتخت
اقتصادوتجارت : همزمان با هفته ملى محيط زيست پويش فرهنگى “سهم من در تداوم حيات” در سطح پايتخت به اكران درآمد.

به گزارش روابط عمومى اداره كل محيط زيست و توسعه پايدار شهردارى تهران؛ سارا كيسه چى با اشاره به اينكه فعالیت‌های انسانی برای رسیدن به توسعه و رفاه موجب ضربه زدن به طبیعت  و حیات موجودات زنده دیگر شده به حدی که امروز بحران محیطزیست وجود دارد. گفت: روز جهانی محیط زیست فرصتی است تا انديشيدن به راه حل های، موثر در كاهش  تخریب زمین و محيط زيست در کانون توجه عموم مدیران و برنامه ریزان و شهروندان قرار گیرد.

مدير روابط عمومى اداره كل محيط زيست و توسعه پايدار شهردارى تهران اظهار داشت:  برنامه های گرامیداشت هفته محیط زیست امسال با شعار ملی “سهم من در تداوم حیات” برگزار گرديد و از آنجا كه جلب مشارکت آگاهانه و داوطلبانه شهروندان در جهت بهبود وضعیتمحیط زیست کلانشهر تهران و ارتقاء دانش شهروندان در زمینه مسئولیت پذیری اجتماعی و سبک زندگی دوستدار محیط  زيست از جمله اهداف سياست گذارى ها بوده است، اكران فرهنگى “سهم من در تداوم حيات ” در سطح پايتخت  از سوى سازمان زيباسازى صورت پذيرفته است .